4 กรกฎาคม 2017 ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

พระเจ้าทรงอนุญาต  ให้ท่านทั้งเชื่อและทนทุกข์เพื่อพระองค์

ถอดความจากฟีลิปปี 1:29

 

php-1-28-29-Daily2017_7_4