4 กรกฎาคม 2019 จับกุมในสวน

แต่นี่เป็นเวลาของเจ้า คือเมื่อความมืดมีอำนาจ

ถอดความจาก ลูกา 22:53

MobileLuke22-v-52-53