4 กันยายน 2017 ตื๊อไม่หยุด

อธิษฐานอย่างไม่ท้อถอย

ถอดความจาก ลูกา 18:1

เรื่องราวที่เริ่มจากคน ๆ หนึ่งที่จนตรอก หาทางออกไม่ได้

จึงต้องมาหาคนที่เปิดทางให้ได้ แต่แล้ว กลับพบว่า เขาไม่ได้มีน้ำใจเลย ถึงอย่างนั้นเธอไม่ยอมแพ้

Luke18-1-3

 

Luke18-4-5

 

Luke18-6-8