4 ตุลาคม 2013 รู้นะ..ว่าคิดอะไร

พระเยซูทรงทราบว่า พวกเขาคิดอะไรอยู่

ถอดความจากลูกา 5:22

Daily2013_10_4-1

ใคร ๆ ก็อยากหายโรค และคน ๆ นี้มีเพื่อนดี มีความตั้งใจจริงที่จะพบพระเยซูให้ได้ พวกเขาและคนป่วยเองเชื่อว่า

พระเยซูทรงรักษาโรคของเขาให้หายได้แน่นอน

พระเยซูทรงมองเขาด้วยเมตตา สงสาร ตรัสว่า “เพื่อนเอ๋ย  เรายกบาปของเจ้าแล้ว !”

Daily2013_10_3-2 Daily2013_10_4-2

“ฮ้า!!”  พวกฟาริสีและธรรมาจารย์ตาโต ต่างคิดในใจพร้อมกันอย่างไม่นัดหมายว่า “พูดอย่างนี้ได้อย่างไร  ท่านเยซูสอนพระคำของพระเจ้าก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะยกโทษบาปให้ใครได้ พระเจ้าเท่านั้นที่ยกโทษให้มนุษย์ได้ พูดอย่างนี้เท่ากับหมิ่นประมาทพระเจ้านี่นา”

พวกเขาไม่รู้ว่า พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าที่มาในโลกนี้ แม้คิดในใจ ไม่ได้พูดออกมา แต่พระเยซูทรงรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่!!