4 ธันวาคม 2018 รักษาดีไหม?

พระเยซูทรงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด

ถอดความจาก ลูกา 14:1

mobile-Luke-14-1-3