4 พฤศจิกายน 2016 คำทำนาย

ท่านเยซูผู้นี้จะต้องตายเพื่อชนชาติยิว

ถอดความจาก ยอห์น 11:51

john11-49-51-Daily2016_11_4 (2)