4 พฤศจิกายน 2017 ยินดีที่เก็บเกี่ยว

 

เหล่าคนที่หว่านด้วยน้ำตา

จะเก็บเกี่ยวด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี

ถอดความจาก สดุดี 126:5

pickveg