4 มกราคม 2016 เป็นเหมือนกันซิดี

 

 ขอให้ฝ่าพระบาทและทุกคนในที่นี้ได้เป็นอย่างข้าพระบาท
ยกเว้นไม่ต้องถูกล่ามโซ่แบบนี้

ถอดความจาก กิจการ 26:29

Daily2016_1_-4act26-27-29