4 มิถุนายน 2015 พลังความเชื่อ

เปาโลมองที่เขา เห็นว่า เขามีความเชื่อที่จะรับการรักษาให้หายได้

ถอดความจาก กิจการ 14:9

Daily2015_6_4