4 มิถุนายน 2019 ทุกวัน

พระเยซูทรงสอนประชาชนที่พระวิหารทุกวัน

ถอดความจาก ลูกา 21:37

Mobile-Luke-21v37-38-re