4 มีนาคม 2015 กล้ามาก!

เขาได้ประกาศพระนามพระเยซูอย่างกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 

ถอดความจาก กิจการ 9:27

Daily2015_3_4