4 มีนาคม 2017 แข็งแรงดั่งอินทรี

ผู้ที่รอคอยองค์พระเจ้า จะรื้อฟื้นกำลังขึ้นใหม่

เขาจะกางปีกบินสูงขึ้นดั่งอินทรี 

ถอดความจาก อิสยาห์ 40:31

IMG_6661