4 มีนาคม 2019 อุปมาสำหรับทุกคน

พระเยซูทรงเล่าเรื่องอุปมา ให้ศิษย์ฟังอีกเรื่อง

เป็นอุปมาสอนใจ คนที่คิดว่าตนเองดีและดูหมิ่นคนอื่น

ถอดความจาก ลูกา 18:9

LukeMobile18v9-10