4 สิงหาคม 2015 คนเชื่อใหม่

หลายคนได้เชื่อ ทั้งสตรีชั้นสูงชาวกรีก และผู้ชายก็ไม่น้อย

ถอดความจาก กิจการ 17:12

Daily2015_8_4act17-12-13