4 เมษายน 2013 องคมนตรีนักเขียน

พระเจ้าประทานปัญญาแก่คนฉลาดเฉลียว

และประทานความรู้ ให้แก่คนที่มีความเข้าใจ

ถอดความจาก ดานิเอล 2:21

Daily2013_4_4 (1)

 

ช่วงปีก่อนคริสตศักราช 605 ปี นับถัดจากวันนี้ไปก็เท่ากับ 2013+605=2618 ปีมาแล้ว

ดานิเอลถูกจับไปเป็นเชลยในสมัยราชาเนบูคัดเนสซาร์ที่ยิ่งใหญ่

แล้วคืนหนึ่งพระราชาทรงฝัน  แต่เกิดจำฝันนั้นไม่ได้

จึงไม่มีใครสามารถทำนายฝันให้พระองค์  พระราชากริ้วยิ่งนัก สั่งประหารโหรทุกคนในอาณาจักร

เมื่อดานิเอลรู้เรื่องเข้า  จึงมาอธิษฐานต่อพระเจ้า

และพระเจ้าทรงสำแดงความฝัน และความหมายของฝันนั้นให้ดานิเอล

เขาทูลพระราชาว่า ในอีก 700 ปีข้างหน้า จะมีอาณาจักรมหาอำนาจเกิดขึ้น

แทนบาบิโลน  คือ เปอร์เซีย  กรีก  และ โรม (ซึ่งต่อมาในประวัติศาสตร์ ก็เป็นอย่างนั้นจริง)

เขาทั้งได้ทำให้พระราชาทรงรู้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด

และยังช่วยชีวิตของเหล่าข้าราชการอีกมากมายด้วย

ถ้าดานิเอลไม่ได้รับการบันดาลใจเพื่อบันทึกเรื่องนี้ไว้เมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีที่แล้ว

พวกเราคงไม่รู้เรื่องนี้เลย….