4 เมษายน 2018 ร้องไห้ก่อนหัวเราะ

เจ้าทั้งหลายที่ร้องไห้ในเวลานี้ ก็เป็นสุข

เพราะเจ้าจะได้หัวเราะ

ถอดความจาก ลูกา 6:21b

Luke6-21b