4 เมษายน 2019 ให้ความไว้วางใจ

เขาเรียกบ่าวมา 10 คน มอบเงินให้ 10 มินา

สั่งให้พวกเขาใช้เงินให้เกิดผลจนกว่า

เขาจะกลับมา

ถอดความจากลูกา 19:13

MobileLuke19v11-13