17 ธันวาคม 2016 มาฟังเรา

จงมาฟังเรา  เพื่อว่า จิตวิญญาณของเจ้าจะได้มีชีวิต

ถอดความจาก อิสยาห์ 55:3

 


IMG_6520ภาพวาดโดย ภัทรธิรา จันทร์ทรง