5 กรกฎาคม 2019 เมื่อเพื่อนไม่ยอมรับ

เธอเอ๋ย  ข้าไม่รู้จักเขาสักหน่อย

ถอดความจาก ลูกา 22:57

MobileLuke22-v-54-57