5 กันยายน 2016 ทำตามคำเราสิ

หากใครทำตามคำของเรา เขาจะไม่ได้เห็นความตายเลย

ถอดความจาก ยอห์น 8:51

john-8-48-51-Daily2016_9_5

 

“เราก็พูดถูกไม่ใช่รึ ที่ว่าท่านเป็นชาวสะมาเรีย แถมยังมีผีสิงด้วย?”  

“เราไม่ได้มีผีสิง แต่เราถวายเกียรติพระบิดา และเจ้าหยามเกียรติเรา

แต่เราไม่ได้หาเกียรติเข้าตัว มีพระผู้หนึ่งทรงหาให้เรา และพระองค์คือผู้ตัดสิน

ความจริง คือ หากใครทำตามคำของเรา เขาจะไม่ได้เห็นความตายเลย