5 กันยายน 2017 ถ่อม ไม่ถ่อม

คนที่ยกตัวจะถูกทำให้ต่ำลง 

คนที่ถ่อมตน ก็จะถูกยกขึ้น 

ถอดความจาก ลูกา 18:14

Luke18-9-12

Luke18-13-14