5 กุมภาพันธ์ 2018 กิจวัตร

 พระเยซูทรงไปที่ศาลาธรรม 

อย่างที่เคยทำมาโดยตลอด

ถอดความจาก ลูกา 4:16

luke4-16-17