5 กุมภาพันธ์ 2019 เมื่อเกิดการทำผิด

ถ้าพี่น้องทำผิดต่อเจ้า จงเตือนเขา

ถอดความจาก ลูกา 17:3-4

mobileluke17-3-4