5 ตุลาคม 2013 แบกภาระด้วยกัน

 จงช่วยกันแบกภาระของกันและกัน

การทำเช่นนี้  เท่ากับเธอทำตามกฎของพระคริสต์สำเร็จ

ถอดความจาก กาลาเทีย 6:2

parashareภาพอันงดงามนี้ เอามาจาก http://revth.wordpress.com

ดูซิ  ตัวเล็กก็จริง แต่สามารถขนของที่ต้องการไปถึงที่หมายได้

ถ้าตัวเล็กบอกว่า เราจะไม่ทำ

เพื่อนตัวใหญ่ก็จะลำบากมากขึ้น

อาจจะต้องลาก ถูลู่ถูกังไปเรื่อย ๆ

 ตัวเล็ก…ก็อย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้นะ

ตัวเล็ก  หรือตัวโต  ถ้าช่วยกัน  มันสำเร็จเสมอ

และความสำเร็จที่ยอดกว่านั้นคือ

เราทำตามกกฎแห่งความรักของพระเยซูคริสต์!