5 ตุลาคม 2016 แตกคอ

คำที่พูดไม่ใช่เป็นคำของคนที่ถูกผีสิงสักหน่อย 

ผีจะเปิดตาคนตาบอดได้รึ?

ถอดความจาก ยอห์น 10:21

john10-19-21-Daily2016_10_5

เพราะคำของพระองค์ 

พวกยิวก็แตกคอกันเองอีกครั้ง …

“เขามีผีสิง เป็นบ้าไปแล้ว  ฟังเขาทำไมกัน?

 

อีกคนพูด
คำที่พูดไม่ใช่เป็นคำของคนที่ถูกผีสิงสักหน่อย

ผีจะเปิดตาคนตาบอดได้รึ?