5 ตุลาคม 2017 อยู่มาก่อน

พระเยซูทรงดำรงอยู่ก่อนสิ่งใดๆ 

ถอดความจาก โคโลสี 1:17

col-1-17-18-Daily-2017-10-5