5 ตุลาคม 2018 โยนภาระe

เจ้าวางกฎให้คนอื่นแบกแทบไม่ไหว

ส่วนเจ้า แม้แต่นิ้วเดียวยังไม่ยื่นมาช่วยพวกเขา

ถอดความจาก ลูกา 11:46

MobileLuke11-45-46