5 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

แต่ข้ามาหาเจ้าในพระนามพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล

ถอดความจาก 1 ซามูเอล 17:45

host-1sam17-44