5 ธันวาคม 2015 ขอบคุณพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า … พระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ถอดความจาก สดุดี 135:13

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่อของปวงชนชาวไทย….

PBflower