5 ธันวาคม 2016 ไม่ได้มาเพื่อกล่าวโทษ…

คำที่เราพูดกับเขานั้นจะกล่าวโทษเขาในวันสุดท้าย

ถอดความจากยอห์น 12: 48john12-47-48-Daily2016_12_5