5 ธันวาคม 2018 คำถามที่ไม่ยอมตอบ

พระเยซูทรงพยุงชายคนนั้นขึ้น และรักษา

เขาหายโรคทันที

ถอดความจาก ลูกา 14:4

mobile-Luke-14-4-6