5 พฤศจิกายน 2016 ประโยชน์ของความยำเกรง

คนที่ยำเกรงพระเจ้านั้น จะวางใจในพระองค์

จึงเป็นที่พึ่งพิงใจของลูกหลานได้

ถอดความจาก สุภาษิต 14:26

IMG_6470