5 พฤษภาคม 2016 น้ำมหัศจรรย์

ท่านจะไปเอาน้ำแห่งชีวิตมาจากไหน?

ถอดความจากยอห์น 4: 11

john-4-11-12-Daily2016_5_5