5 พฤษภาคม 2017 พันพระศพ

เขาพันพระศพด้วยแถบผ้าลินินพร้อมเครื่องหอม

ถอดความจาก ยอห์น 19:40
john-19-39-40-Daily2017_5_5