5 มิถุนายน 2017 รักมากกว่าไหม?

ซีโมน ลูกชายยอห์น.. เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ?” 

ถอดความจาก ยอห์น 21:15
john-21-15-Daily2017_6_5