5 มิถุนายน 2019 ถูกล่อลวงใจ

ซาตานได้ลวงใจศิษย์คนหนึ่ง…

ถอดความจาก ลูกา 22:3
MobileLuke22-1-3