5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า

ขอบคุณพระองค์ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น

ที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี

ถอดความจากลูกา 18:11

LukeMobile18v11-12