5 สิงหาคม 2017 ร้องทูลทุกวัน

ดวงตาของฉันพร่ามัวไปเพราะความโศกเศร้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันร้องทูลต่อพระองค์ทุกวัน 

ฉันยกมือร้องขอต่อพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 88:9 

 

ploi