5 เมษายน 2016 ที่พระวิหาร

แต่เมื่อไปถึงพระวิหาร พระเยซูทรงพบว่า 
ที่ลานข้างนอก  มีคนขายวัว แกะ นกพิราบ 
ทั้งยังมีคนให้บริการแลกเงินนั่งอยู่ด้วย 

ถอดความจาก ยอห์น 2:14

john-2-14-Daily2016_4_5 (1)