5 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

เมื่อท่านได้รับอำนาจการปกครองมาแล้ว

ท่านก็เรียกบ่าวทั้งหมดที่ได้มอบเงินไว้ให้ มาพร้อมหน้า

ถอดความจาก ลูกา 19:14-15

 

MobileLuke19v14-15