จดหมายฉบับที่สอง

 19  มีนาคม 2020

2-Timothy-1-1-2web

2-Timothy-1-1-2com

 


 

จดหมายจากข้า เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ ถึงทิโมธี ลูกชายที่รักของข้าฯ ขอให้พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ของเรา จงอยู่กับเจ้าเถิด ถอดความจาก 2 ทิโมธี 1:1-2

จดหมายฉบับสอง ขึ้นต้นคล้ายฉบับแรก แต่ ท่านเปาโลได้เพิ่มคำว่า “ตามพระสัญญาแห่ง ชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์” เราต้องเข้าใจว่า ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมาจากพระคริสต์ เท่านั้น ในฉบับแรกท่านเรียกทิโมธีว่า ลูกชาย แท้ในความเชื่อ แต่ในฉบับที่สองท่านใช้คำว่า ทิโมธี ลูกชายที่รักของข้า.. รู้สึกได้เลยว่า ใกล้ชิดขึ้น สนิทมากขึ้น รักมากกว่าเดิม หาก เราเป็นเปาโลคงมีความสุขที่มีเพื่อนผู้รับใช้ที่ มีคุณสมบัติเช่นทิโมธีนี้ 2 ทิโมธี 1:1-2