คนที่บิดเบือน

18 มีนาคม 2021

ในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียน 
ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้
มีบางสิ่งในนั้นที่ยากจะเข้าใจ ซึ่งคนไม่ได้เรียนรู้
กับคนที่ไม่มั่นคงก็นำเอาไปบิดเบือน
เช่นเดียวกับที่เขาบิดเบือนพระคำข้ออื่น ๆ
เป็นเหตุให้พวกเขาพบกับหายนะ
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:16