6 กันยายน 2016 พระเจ้าทรงยกย่อง

เกียรติของเราไร้ค่า หากเรายกย่องตัวเอง

ถอดความจาก ยอห์น 8:54

john-8-52-54-Daily2016_9_6

“ตอนนี้เรารู้แล้วว่า ท่านมีผีสิง.. พูดได้อย่างไรว่า หากใครทำตามคำของเรา..เขาจะไม่ได้เห็นความตาย … เชอะ..

อับราฮัมก็ตายเหมือนๆ กับผู้กล่าวคำทั้งหลาย  ท่านใหญ่กว่าคนเหล่านั้นรึ  คิดว่าตัวเองเป็นใครกัน?

 เกียรติของเราไร้ค่า หากเรายกย่องตัวเอง  พระบิดาผู้ที่พวกเจ้าถือว่าเป็นพระเจ้า…ทรงยกย่องเรา