6 กันยายน 2017 สู้ได้ ทนได้

ข้าสู้ทุกอย่างได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้า 

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:13

php-4-12-13-Daily2017_9_6