6 กันยายน 2018 เลือกได้ดี

มารีย์ได้เลือกสิ่งที่ดีกว่า

และไม่มีใครจะเอาสิ่งนั้นไปจากเธอได้

ถอดความจาก ลูกา 10:41

MobileLuke10-41re