6 กันยายน 2019 ย้ำแล้วย้ำอีก

แล้วพระองค์ก็ให้เขาเห็นทั้งพระหัตถ์และพระบาท

ถอดความจาก ลูกา 24:40

luke24Mobilev40-43