6 กุมภาพันธ์ 2019 แค่เมล็ดมัสตาร์ด

เพียงเจ้าเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด เจ้าจะสั่งถอนต้นหม่อนนี้

ไปปักในทะเล มันจะเชื่อฟังเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 17:6
mobileluke17v5-6