6 ตุลาคม 2013 รักกันและกัน

ขอให้เรารักกันและกัน…

เพราะว่า ความรักมาจากพระเจ้า 
และทุกคนที่รักก็เกิดมาจากพระเจ้า

ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:7