6 ตุลาคม 2016 หลักฐานชัดๆ

งานที่เราทำในพระนามพระบิดา

ก็เป็นหลักฐานให้เจ้าเห็นอยู่แล้ว

ถอดความจาก ยอห์น 10:25

john10-22-25-Daily2016_10_6

เหล่ายิวที่มีปัญหา…พากันมาห้อมล้อมพระเยซู

“นายจะให้เราสงสัยค้างคาใจอย่างนี้นานแค่ไหนนี่?

ถ้าเป็นพระคริสต์ ก็พูดให้จะจะไปเลย”

 พระเยซูตอบ

เราบอกแล้ว แต่พวกเจ้าไม่เชื่อ   
งานที่เราทำในพระนามพระบิดาก็เป็นหลักฐานให้เจ้าเห็นอยู่แล้ว