6 ธันวาคม 2018 เลือกที่นั่ง

ในตึกนั้น ทรงเห็นแขกรับเชิญเลือกที่นั่งเด่น มีเกียรติ

ถอดความจาก ลูกา 14:7

mobile-Luke-14-7-9